Provozovna odpojená od ÚT

  1. ARTAV
  2. Provozovna odpojená od ÚT
ostatni

Text otázky

klientka má pronajatý nebytový prostor v panelovém domě- vlastník nemovitosti . V nájemní smlouvě je uvedeno ,že vybavením provozovny není centrální vytápění a teplá voda . Klientka si pořídila přímotopy a bojler na vlaství náklady a elektroměr. Teď přišlo vyúčtování v kterém podle upravené podlahové plochy vyžadují náklady za otop a odkazují se na vyhl. 372/2001 Sb. mají na to nárok když pronajatý prostor není z jejich strany vytápěn? Prosím odpovězte,předem děkuji

Odpověď na otázku

Dům je vždy vytápěn jako celek. Nemůže v něm být prostor, který se na vytápění nějakým dílem nezúčastní. Účtování základní složky nákladů na vytápění i na dodávku teplé vody je správné a v souladu s platnými předpisy (vyhl.372/2001Sb.)Obecně platné právní normy mají vyšší právní účinnost než individuálně uzavírané smlouvy. Pokud nájemní smlouva je v rozporu s vyšší právní normou, je v této své části neplatná.

Menu