původní údaje z měření při prodeji / měsíční rozúčtování

  1. ARTAV
  2. původní údaje z měření při prodeji / měsíční rozúčtování
legislativa

Text otázky

Dobrý den, Jsem členem výboru SVJ a řeším povinnost dálkových odečtů vodoměrů a indikátorů topných nákladů. Naše SVJ využívá systém pro on-line sběr náměrů ze zařízení. V aplikaci máme zobrazeny čísla bytů, instalovaných zařízení a jejich aktuálních a historických náměrů. V dohledné době dojde ke změně majitele jednoho bytu. Mohou, z pohledu GDPR, zůstat v aplikaci hodnoty historických náměrů spotřeby vody a tepla původního majitele? S povinností informování uživatelů bytů o měsíční spotřebě tepla máme nejasnosti, zda legislativu plníme. Každý majitel bytu má přístup do aplikace, kde vidí náměry ze svých vodoměrů a indikátorů. Ovšem v rámci rozúčtování nákladů na vytápění jsou zjištěné náměry z indikátorů upraveny o polohu vytápěných místností. Znamená to tedy, že majitel bytu bude muset každý měsíc dostat tyto upravené spotřeby? Prakticky by to znamenalo každý měsíc předat data o náměrech rozúčtovací firmě a nechat zpracovat defacto rozúčtování? Děkuji

Odpověď na otázku

Problematiku vztahu informací o spotřebě a GDPR řeší stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) č. 1/2014 s názvem „Chytré měření a ochrana osobních údajů“. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme se obrátit s dotazem písemně přímo na ÚOOÚ.

Podle našeho názoru by nový spotřebitel (majitel bytu) neměl mít přístup k údajům z vodoměrů původního spotřebitele.

Zákon 67/2013 Sb. v §8a (s platností od 1.1.2024) ukládá poskytovat měsíční informace o spotřebě (nikoliv informace o vyúčtování – tedy „korunách“). Informací o zjištěné spotřebě se rozumí (podle §2, odst. 1, písm. h):

Zjištěnou spotřebou tepla (se rozumí) hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo na instalovaných zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o zjištěné spotřebě  tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování.

Pokud jde o náměry vodoměrů a měřičů tepla, tak umožnění jejich přímého odečtu vlastníkům jednotek je bez problémů. V  případě indikátorů vytápění (zařízení pro rozúčtování nákladů na vytápění) je to složitější.
Pod termínem „korekce a výpočtové metody“ je třeba v případě indikátorů chápat nezbytný přepočet odečtených hodnot podle ČSN EN 834 (neopominutelné jsou zejména koeficienty Kq a Kc) a text zákona připojuje i koeficient zohledňující polohu místnosti v dispozici domu.
Pokud poskytujete vlastníkům jednotek pouze nepřepočtené hodnoty náměrů indikátorů, není to pro informování dostatečné. Přepočtové koeficienty jsou však konstanty přiřazené každému indikátoru, které se při přechodu na nové období nemění. Nebyl by tedy problém poskytnout náměry přepočtené. K tomu není potřeba provádět rozúčtování.
-japo-