Radiátory, na které nelze namontovat ITN

  1. ARTAV
  2. Radiátory, na které nelze namontovat ITN
ostatni

Text otázky

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, je-li možné v domě s 8 byt. jednotkami rozúčtovat teplo na m2, když v jednom z bytů po výměně radiátorů nelze již namontovat žádné měřiče-dle slov techniků. Smlouvu máme s firmou Inmes.Rozúčtování má proběhnout v tomto bytě na m2 a v ostatních bytech na m2 a ITN. A v tom vidím problém, jelikož ne všichni vlastníci jsou měřičům tepla nakloněni.Takže se obávám rozporů v našem domě.Děkuji Vám.

Odpověď na otázku

Otopná tělesa jsou součástí systému ústředního vytápění domu a jejich svévolná výměna vlastníkem bytu, bez souhlasu vlastníka domu je nelegální. Vlastník domu, reprezentovaný obvykle výborem SVJ, by měl před vydáním souhlasu s výměnou otopných těles zvážit, zda nenastane problém s instalací indikétorů vytápění, která je ze zákona povinná. Pokud vlastník bytu vyměnil otopná zělesa bez souhlasu vlastníka domu, lze na situaci pohlížet tak, že vlastník bytu neumožnil montáž registračních zařízení a budemu účtován trojnásobek průměrné spotřeby na m2.Zařízení pro rozúčtování topných nákladů jsou specifikována ve vyhlášce 237/2014 Sb. Existují i systémy, které nejsou vázány na otopná tělesa, ale registrují rozdíly mezi vnitřní a venkovní teplotou. Znamenalo by to vyšší pořizovací náklady na změnu celého systému registrace spotřeby tepla.-

Menu