Re: K Vaší odpovědi na dotaz z 10.4.07 od Findrik – instalace měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Re: K Vaší odpovědi na dotaz z 10.4.07 od Findrik – instalace měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Děkuji za odpověď, ale asi jsem špatně formuloval předešlý dotaz. Nejde o technické řešení problému, ale víceméně o právní názor. Dodavatel tepla námi v budoucnu namontovaný měřič tepla (pro dům č.4) chce uznat pouze jako podružný, na který nebude brát zřetel při rozúčtování tepla pro jednotlivé domy, protože hlavní měřič má ve výměníku. My tvrdíme, že dodávka tepla se má ze zákona měřit na patě domu!!, a u nás to lze, protože jsme poslední!! odběratel v řadě i když na společném a jediném rozvodu tepla pro čtyři domy. Jádro problému je tedy v tom, zda dodavatel tepla musí provést vyúčtování tepla pro náš "poslední" dům dle stavu na našem měřiči, anebo údaj vezme z měřiče ve výměníku a poměrově ho rozdělí mezi všechny (4) domy. Pozn. Podrobnější popis současného stavu rozvodu tepla a jeho měření je uveden v dotazu z 10.4.07 od Findrik

Odpověď na otázku

Skutečnost, že váš dům je poslední sekcí ve společně napájeném bloku domů není ještě potvrzením toho, že instalace domovního měřiče tepla je technicky možná. Dokonce lze říci, že pokud by byl ležatý rozvod proveden tak, že by umožňoval po váš dům instalovat samostatné měřidlo, bylo by to, po určité úpravě, technicky možné i pro ostatní domy (sekce). Pak by vám nic nebránilo v tom, požadovat po dodavateli tepla rozdělit odběr na čtyři samostatné odběry s vlastními domovními fakturačními měřidly. Situaci musí opravdu nejdřív posoudit odborník – projektant ÚT.Za druhé musíte mít souhlas s rozdělením od všech majitelů ostatních sekcí. Projekt rozdělení pak musíte konzultovat s dodavatelem tepla. Doporučuji k tomuto tématu seznámit se s §79 zákona číslo 458/2000Sb.ve znění novely 91/2005Sb.