reakce na dotaz p. Kazdy

  1. ARTAV
  2. reakce na dotaz p. Kazdy
ostatni

Text otázky

Přeji pěkný den, zřejmě jsme s p. Kazdou členové stejného BD Dubina II a máme stejný problém. Beru vyjádření Artavu, ale je zvláštní, že u nás bylo první vyúčtování provedeno podle základní a spotřební složky, což by přece družstvo nedělalo, kdyby nebyla topná soustava v pořádku. Zřejmě po "vzbouření na vsi" provedlo vyučtování druhé -podle plochy bytu a důvod změny nevysvětlilo a na moje dopisy a e-maily nereaguje. Navíc rozhodlo, že takto bude postupovat i za sezónu 2006. Nedá se časově vymezit doba, po kterou se případné závady musí odstranit?Kotle Enplan nám byly vnuceny měsíc před kolaudací formou dodatečného členského vkladu 25 000 za kotel, které zaplatilo město a my jej splácíme v měsíčním nájmu. Je možné se z toho vyvázat, pokud topná soustava neplní svůj účel(je poruchová, není možné stanovit skutečnou spotřebu a sliby o úspoře asi 20% oproti jiným systémům)? Může se někde družstevník bránit, když s námi družstvo nekomunikuje?Další dotaz: Firma , která nás teplem zásobuje, účtuje GJ za asi 578 Kč, ale ostatním odběratelům v bytových domech, kteří mají měřiče na radiátorech , jediný kotel v suterénu domu a jiné bytové družstvo, účtuje zhruba o 100 Kč za GJ méně. Podle jejich vyjádření se cena za GJ skládá z více složek a souhrně - ve starších bytech se víc protopí = cena jde dolů, v nových méně = cena jde nahoru.Předem Vám moc děkuji za odpověď. Jitka Neugebauerová

Odpověď na otázku

V nákladech na výrobu tepla jsou položky závislé na vyrobeném množství tepla (palivo, elektřina na pohon čerpadel, voda), ale jsou tam i položky přibližně konstantní (mzdy topičů, údržba a revize, odpisy /amortizace/ investic). Cena tepla bude tedy objektivně nižší, bude-li výrobna tepla (kotelna, výtopna, teplárna) pracovat v oblasti maximální možné výrobní kapacity a bude vyšší, bude-li množství vyrobeného tepla tvořit jen zlomek této kapacity. To je objektivní jev. Výrobny tepla se projektují vždy s určitou rezervou kapacity a cena tepla bude vždy závislá na stupni jejího využití.Ve vašem případě má na výši jednotkové ceny tepla vliv další okolnost: Do ceny tepla měřeného v bytové jednotce je nutno započítat i neměřené ztráty v domovních rozvodech. Při měření na patě domu jsou tyto ztráty měřeny domovním měřičem a jednotková cena tepla bude tedy objektivně nižší. (Ještě nižší cena tepla by byla při měření např. v blokové kotelně, při kterém by byly měřeny i ztráty v přívodním potrubí mezi kotelnou a domem.)Nakonec k vašemu prvnímu dotazu: Doba na odstranění vad a nedodělků je vždy věcí dohody mezi objednatelem a dodavatelem a měla by korespondovat s původní smlouvou o provedení díla. Vy jako družstevníci, kteří nejsou přímými účastníky jednání můžete jen vyvíjet tlak na svoje představitele, případně je na členské schůzi odvolat a zvolit nové.