Registry v bytech

  1. ARTAV
  2. Registry v bytech
ostatni

Text otázky

V zúčtovcí jednotce jsou instalovány RTN na radiátorech s regul. ventily v bytech. Jak postupovat v případě, že některé místnosti v bytech (např. koupelny) jsou vytápěny prostupujícími registry , které nemají samy o sobě v bytech možnost regulace. Ostatní koupelny jsou vytápěny infrazářiči.Děkuji.

Odpověď na otázku

Pokud jsou registry podobné velikosti ve všech koupelnách, je možno předpokládat, že teplo dodávané těmito registry je zahrnuto do základní složky nákladů na vytápění. Pokud jsou však registry, neregulovatelná otopná tělesa, nebo zesílené stoupačky jen v některých koupelnách a některé byty mají koupelnu vytápěnou jen elektrickými infrazářiči, měla by se tato skutečnost odrazit ve spotřební složce. Pro takovou situaci neexistuje žádný předpis nebo obecně platný metodický pokyn a je na odborné rozúčtovaní firmě, jak příspěvek registrů k vytápění bytů zohlední v rozúčtování. Jednou z možností je např. zavedení třetí složky nákladů, jejíž velikost je závislá na velikosti otopné plochy koupelnových registrů.