regulace top.soustavy

  1. ARTAV
  2. regulace top.soustavy
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem panel.domě 69 bj, nemáme vyregulovanou topnou soustavu,není regulace dole na patce, termoreg.ventily v bytech nejsou rovněž vyregulované, některé nefungují Přesto chce výbor nainstalovat radiové měřiče tepla. Myslím si, že instalace měřičů by měla být provedena až jako poslední část celkových, včetně projektových prací. Děkuji Bachová

Odpověď na otázku

Vycházíme-li z vašeho sdělení, je třeba konstatovat, že ve vašem objektu není otopná soustava řádnězregulována a řada termostatických ventilů (dále jen TRV) jenefunkčních, je v rozporu spožadavky platné legislativy, kdy splnění takové povinnosti bylo ohraničenodatem 31.12.2007 (zákon č. 574/2006 Sb). Nicméně z vašeho dotazu nenízřejmé, jaký je původ stávajících TRV a zda soustava je opravdunezregulována (existence regulačních prvky na patě objektu není podmínkousprávné regulace). Pokud se týče instalace indikátorů pro rozdělovánínákladů na vytápění (dále jen IRTN) – lhostejno, zda rádiových, klasickýchelektronických či odpařovacích – není obecně takový krok vázán na splněnípodmínky instalace TRV a stavu regulace otopné soustavy objektu. IRTNindikují podíl na spotřebě tepla na tom kterém otopném tělese a je tedyzřejmé, že aby taková indikace měla praktický smysl, musí mít uživatelmístnosti vybavené takovým otopným tělesem možnost ovlivňovat jeho aktuálníspotřebu – tj. ať automaticky (to je případ TRV) nebo manuálně funkčníuzavírací armaturou. Nicméně, obvyklý postup je ten, že instalace IRTN seprovádí na zregulované otopné soustavy.