regulace topení

  1. ARTAV
  2. regulace topení
ostatni

Text otázky

Prosím o radu,budema v panelovém domězabudovávat na topaní digitální kontrolu.Dozvěděli jsma se že některé firmi mají nařízeno nastavení na určitou číslici na pevno kde ani se nesmí toto vypínat,že je to podle předpisu.V některých místnostech jako ložnice se nedá topit i z důvodu nemoci/astma/.jak je toto vlastně doopravdy,jinak by byl nesmysl zateplení objektu když by se stále topilo i při větších teplotách venku.Jestli exzistuje předpis. Děkuji Jarda

Odpověď na otázku

Váš dotaz není dostatečně přesně formulován, ale domnívám se, že digitální kontrolou na topení míníte instalaci elektronických indikátorů-rozdělovačů topných nákladů (IRTN). Tyto přístroje slouží po skončení topné sezony k rozúčtování nákladů na vytápění mezi jednotlivé konečné spotřebitele (byty) v zúčtovací jednotce (domě). Z toho plyne, že jejich funkce nespočívá v omezení či nastavení vnitřní teploty ve vytápěném prostoru na určitou hodnotu. Ve vašem případě se bude asi jednat o instalaci termostatických ventilů s termostatickými hlavicemi, které automaticky udržují ve vytápěném prostoru vnitřní teplotu odpovídající (s určitou tolerancí) hodnotě nastavené na termostatické hlavici. Instalace termostatických ventilů byla vlastníkům objektů uložena zákonem č.406/2000 Sb. a měla být realizována (společně s dalšími opatřeními) do konce roku 2007. K povinnostem vlastníka objektu patří (mimo jiné) zabezpečit vytápění objektu tak, aby teplota ve vytápěných místnostech neklesla pod teplotu tepelné stability objektu, která činí v závislosti na typu objektu 16-18 °C (viz Vyhl.č.194/2007 Sb.). Proto je v pravomoci vlastníka nastavit termostatické hlavice (dovoluje-li to jejich konstrukce) na tuto hodnotu. Tato úprava je plně v souladu se zásadami správného užívání bytu. Otopná soustava objektu vyregulovaná v souladu s požadavky výše uvedeného zákona neumožňuje nesprávné vytápění, jak uvádíte v závěru svého dotazu.