regulace topné soustavy

  1. ARTAV
  2. regulace topné soustavy
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení, který zákon určuje povinnost regulace otponé soustavy na patě domu. Děkuji za SVJ.

Odpověď na otázku

Zákon O hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění a podrobnosti stanoví prováděcí vyhláška 194/2007 Sb.