Regulátor tlaku na přívod SV

  1. ARTAV
  2. Regulátor tlaku na přívod SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Jsme bytový dům o 12-ti bytech a měsíčně se "nesejdeme" se spotřebou naměřenou bytovými vodoměry a hlavním vodoměrem na patě domu o 10 m3 (měsíční spotřeba za všechny byty se podle součtu bytových vodoměrů pohybuje v rozmezí 45 - 55 m3). Bylo nám doporučeno umístit nějaký tlakový ventil nebo regulátor tlaku za hlavní vodoměr, který by prý měl snížit tlak vody v trubkách a odstranit nebo alespoň snížit naměřené rozdíly tím, že nebude docházet k drobným únikům a úkapům vody (např. podtékání záchodu či pojišťovacího ventilu u bojleru), které prý bytový vodoměr běžně nezměří. Může mít toto opatření opravdu takový účinek a pokud ano, je umístění tohoto ventilu legální nebo musí být nějaké povolení. Děkuji Slavík

Odpověď na otázku

Regulační ventil nemůže měřitelným způsobem ovlivnit rozdíl v měření na patě domu a v jednotlivých bytech.Rozdíly jsou dané citlivostí použitých vodoměrů a pokud jsou přibližně kolem desíti procent z celkové spotřeby, není třeba se tím zabývat. Teoreticky přípustná diference je 20%.Při větším rozdílu je nutno hledat vodoměr, nebo vodoměry v bytech, které buď vůbec neukazují, nebo ukazují podstatně menší spotřebu, než je skutečná. Takové vodoměry je pak nutno vyměnit a rozdíly se zmenší.