ostatni

Text otázky

V červnu jsem dostala vyúčtování za teplo ,kde jsem měla doplatit 4000 Kč. Dosud jsem tu částku nezaplatila, teď mi přišla upomínka a já začala teprve vyúčtování blíže zkoumat, a myslím, že je v něm chyba. Na reklamaci jsem měla měsíc může mi někdo sdělit jestli je tato doba doopravdy promlčená? Nebo můžu i teď reklamovat. Děkuji

Odpověď na otázku

Oprávněné reklamace podané v termínu uvedeném ve vyúčtování se řeší opravoucelého rozúčtování, protože součet všech vyúčtovaných částek musí zůstatkonstantní. Pokud jste neuplatnila reklamaci ve stanoveném termínu, doporučuji Vámvyúčtovaný nedoplatek uhradit. Současně můžete vyúčtování reklamovat,protože vaše nároky, vyplývající z případné chyby vyúčtování se promlčují ažpo třech létech. Finanční vyrovnání vyvolané opravou rozúčtování je vtakových případech složitější, protože už nelze měnit částky účtovanéuživatelům ostatních bytů. Oprava se obvykle promítne do vyúčtovánínásledujícího období.

Menu