Reklamace měření spotřeby tepla

  1. ARTAV
  2. Reklamace měření spotřeby tepla
ostatni

Text otázky

Předem se omlouvám, ale pokud se níže uvedené dotazy vymykají rámci poradenské činnosti ARTAV, prosím o radu, kam se s nimi obrátit, předem velmi děkuji.Vlastník domu nám tj. nájemníkům předložil ve vyúčtování nárůst spotřeby tepla k vytápění za patní měřidlo v r. 2010 oproti r.2009 o 22% a po reklamaci ji zamítl s jediným argumentem a to nárůstem počtu denostupňů ve zmíněných obdobích zhruba ve stejném rozsahu. Při rozboru těchto dvou ukazatelů od r. 2006 ale žádné podobné korelace zjištěny nebyly, ve všech předchozích letech naopak docházelo k poklesu denostupňů ve srovnání s r. 2006 a naopak nárůstu spotřeby tepla, byť v rozsahu do 7,2%.Mé otázky zní:1) stačí majiteli domu k zamítnutí reklamace jediný argument a to srovnání denostupňů a spotřeby tepla pouze v posledních 2 letech?2) je majitel povinen na požádání nájemníků předložit i další podklady o měření spotřeby tepla (např.záznamy o měsíčních měřeních a jejich kontrola, doklady o stavu měřidla, potvrzující správnost měření ?Ještě jednou děkuji za odpověď s pozdravemV.Sehnal

Odpověď na otázku

Dle našeho názoru má majitel domu pravdu. Náročnost na potřebu tepla pro vytápění za zúčtovavcí období se vyjadřuje počtem denostupňů daného období. Dle měření v Praze (Karlov) bylo v roce 2009 dosaženo celkem 2 856 denostupňů a v roce 2010 celkem 3 456 denostupňů (hodnoty dle portálu TZB – info). Znamená to tedy, že potřeba tepla byla dle klimatické náročnosti pro rok 2010 o 21 % vyšší než v r. 2009. V ostatních lokalitách v republice je nárůst obdobný cca 18 – 23 %. Dle § 7 odstavce 3 vyhlášky 372/2001 Sb. je majitel domu povinen seznámit konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází. Text vyhlášky a dalších dokumentů týkajících se dané problematiky naleznete na portálu www:artav/odkazy/legislativa.