Reklamace na vyúčtování tepla za r.2017

  1. ARTAV
  2. Reklamace na vyúčtování tepla za r.2017
ostatni

Text otázky

Má povinost majitel bytu při výměně indikátorů uchovávat indikátory topných nákladů archivány do nabytí právní moci vyúčtování za r. 2017. Majitel bytu mi sdělil, že nechal indikátory ekologicky zlikvidovat aniž by vyčkal na mé odvolání proti vyúčtování.Požadoval jsem u jednoho indikátoru zaslat jej na přezkoušení. Odečtená hodnota byla číselně 58 x vyší než je průměr za poslední tři roky u tohoto indikátoru. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Pro majitele bytu neurčuje žádný právní předpis povinnost uchovávat demontované indikátory do doby ukončení reklamační doby, pokud jste tuto povinnost nedohodli v nájemní nebo podnájemní smlouvě.Sama skutečnost, že náměr na jednom z indikátorů je 58x vyšší proti předchozímu období, nemusí znamenat, že indikátor je vadný. Zvláště pak, pokud byl náměr indikátoru v minulém období velmi nízký (v řádu jednotek dílků).