Reklamace na vyúčtování tepla za rok 2017

  1. ARTAV
  2. Reklamace na vyúčtování tepla za rok 2017
ostatni

Text otázky

Omlouvám se za nesprávně položený dotaz ze dne 08.05.2017.Na začátkku mělo být - Má externí rozúčtovatel tepla,který provádí pro majitele bytů vyúčtování tepla , TÚV a SV povinost uchovávat indikátory a vodoměry TÚV a SV archivovány do doby než uplyne doba určená majitelem bytu pro reklamaci vyúčtování. Jakým způsobem je toto řešeno u indikátorů tepla, vodoměrů TÚV a SV s radiovými vysilači. U sporného indikátoru, u kterého jsem požadoval přezkum se jedná o indikátor, který byl umístěny v místnosti, kterou používáme jako ložnici. Před spaním zatopíme a než jdeme spát tak topení uzavřeme. Náměr v r. 2013 - 122, r. 2014 - 97, r. 2015 - 90, r. 2016 - 136, r. 2017 - 5 890 / slovy pěttisícosmsetdevadesát /.Tímto náměrem nám stoupl náklad na teplo přibližně o 150 % za celý byt.V ložnici by se dala zářídit sauna. Procentuální vyjádření spotřebovaného tepla v ložnici je na zapsání do knihy rekordů ! ! ! Zajímá mne Váš názor na řešení tohoto sporu. A aby to nestačilo, tak rozúčtovatel tepla a TÚV se postaral o to,že vyúčtování za rok 2018 bude muset provést ke škodě nájemníků dle Vyhl. č. 269/2015 Sb. dle § 5 odst.4. Indikátory tepla byly zabudovány dne 11.03.2013 a zdemontovány. K 31.12.2017 skončila jejich platnost pro neověření. V r. 2018 jsou nepoužitelné. Demontáž a montáž nových indikátorů byla provedena dne 13.02.2018 v průběhu topné sezóny.I v tomto případě mne zajímá Váš názor. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Indikátory vytápěni, nebo přesněji, indikátory topných nákladů, nejsou měřidly z hlediska metrologie a nepodléhají povinnosti periodického ověřování. Jejich údaje lze používat po celou dobu jejich životnosti, která je dána životností zabudované napájecí baterie, obvykle 10-12 let.Rozúčtovaci společnosti nemají povinnost archivovat demontované přístroje. Dokladem o odečteném náměru je odečtový list potvrzený uživatelem bytu, který se archivuje. U rádiových odečtů je to databázový soubor archivovaný elektronický.Vysoký náměr na indikátoru ve vaší ložnici mohl být způsoben celou řadou příčin. Chybou při odečtu, chybou při zpracování odečtu, ale také opomenutím snižovat na noc nastavenou teplotu. Nejméně pravděpodobnou příčinou je selhání indikátoru.

Menu