reklamace ročního vyučtování

  1. ARTAV
  2. reklamace ročního vyučtování
ostatni

Text otázky

dobrý den.Reklamoval jsem roční vyučtování služeb u správce svj .Respektivě nedoplatek 10000 kč za teplo.podle mého špatně započtené světové strany, polohy místností v oběktu.Od mnou podané reklamace uběhlo již 50 dnu a zatím žádná odpověd.Reklamacy převzal správce osobně a stvrdil ji podpisem.Jak mám postupovat dále. Děkuji za odpověd.P Dudy

Odpověď na otázku

Za provedení vyúčtování v řádném termínu a kvalitě zodpovídá vždy vlastník objektu. Zákon č. 67/2013 Sb. , tzv. zákon o službách, který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů za služby. Vlastník objektu, který je v dikci tohoto zákona tzv. poskytovatelem služeb, nese plnou zodpovědnost za jejich poskytování včetně konečného vyúčtování nákladů, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto služby poskytuje sám anebo prostřednictvím třetí osoby.Máme-li námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování, musíme je uplatnit nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení (nebo po doložení podkladů pro vyúčtování). Vyřízení naší námitky musí vlastník objektu zajistit do 30 dnů od jejího podání. Z dotazu není zřejmé, zda reklamující splnil veškeré podmínky reklamace. Jestliže ano doporučuji se obrátit na právního zástupce.Před případnou přípravou soudního podání pošlete ještě jednou doporučeným dopisem s dodejkou urgenci reklamace vlastníkovi domu, tedy statutárnímu orgánu SVJ a případně v kopii i správci domu.