Reklamace rozúčtování na tepla na TUV.

  1. ARTAV
  2. Reklamace rozúčtování na tepla na TUV.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak dále postupovat v případě, kdy jako konečný spotřebitel opakovaně reklamujeme evidentní nedodržení vyhlášky 372/2001 při zpracování předloženého vyúčtování tepla a TUV a předkladatel naši reklamaci opakovaně neuznává a stále tvrdí, že vyúčtování je provedeno správně. Předmětem reklamace je vyúčtování tepla na ohřev TUV, kdy k celkové dodávce 42 m3 vody (vodné stočné) je nám účtována spotřeba tepla pro ohřev TUV ve výši 50 GJ (rozpor s par. 5, odst.1, písm. b) 1. vyhlášky 152/2001). Dále reklamujeme vyúčtování nákladů na teplo (měřiče nejsou instalovány), kdy přestože jsme v daném kalendářním roce nájem kanceláří ukončili k datu 30.9. a opustili jsme objekt, tak zpracovatel nepostupuje podle par. 6, odst. 5 vyhlášky 372/2001, ale účtuje nám celoroční dodávku tepla do podlahové plochy, zmenšené poměrem 12:9 měsícům. Výsledkem vyúčtování je pak výrazný nedoplatek, přestože při výpočtu dle vyhlášky vyjde přeplatek. Je řešením obrátit se na Státní energetickou inspekci? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Můžete podat stížnost na SEI, která by měla reagovat při nejmenším na nepřiměřené množství tepla pro ohřev vody.Další možností je soudní vymáhání přeplatku. K tomu bude vhodné poradit se s právníkem.