Reklamace tepla

  1. ARTAV
  2. Reklamace tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, ke konci dubna roku 2018 jsem dostal od obce vyúčtování za teplo a teplou vodu. Podal jsem reklamaci do 21 dní od doručení vyúčtování. Nesouhlasil jsem s obsahem vyúčtování. Do dnešních dnů mi nebylo odpovězeno, nedostal jsem ani vyjádření, že se má reklamace projednává, zamítá, apod. Na zasedání veřejného zastupitelstva obce jsem položil dotaz, jak se bude řešit má reklamace a bohužel ani tam mi nebylo odpovězeno. Prosím o radu jak mám postupovat a hlavně mám nějakou výhodu, když je obec neschopná? Děkuji. S pozdravem Smékal

Odpověď na otázku

Postup při uplatňování reklamace vyúčtování řeší zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění (zákon o službách). Podle §8, odst. 2 musí příjemce služeb případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Pokud tedy byla reklamace prokazatelně poskytovateli služeb doručena a ve stanoveném termínu nebyla vyřízena, můžete se podle § 13, odst. 2  zákona o službách domáhat úhrady pokuty za prodlení s nepeněžním plněním ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Není rozhodné, zda vlastníkem bytu či domu je obec, družstvo,  nebo fyzická osoba, protože z pohledu zákona o službách je poskytovatelem služeb každý vlastník nemovitosti nebo vlastník bytu v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy.