Reklamace vodoměru.

  1. ARTAV
  2. Reklamace vodoměru.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, za uplynulý čtvrtrok vodárna naúčtovala domu se 4 dospělými a 3 detmi spotřebu studené vody více než 15 000 korun. (obvykle to bývá cca 3500 Kč) Reklamovali jsme vodoměr. Chtěla bych se zeptat, mají také vodárny 30 dnů na vyřízení reklamace kvůli podezření z vadného vodoměru? Po 30. dnech se stále nic neděje. Musí mne vodárny informovat o výsledku reklamace nebo jsem povinna já se chodit na reklamaci dotazovat? A pokud by do této lhůty nebyla reklamace vyřízená, jak dál postupovat? Děkuju za odpověď, Jitka Dolanská

Odpověď na otázku

Pokud jste písemně reklamovali vodoměr ve smyslu §17, odst. 3 zákona č. 274/2001Sb., tedy při pochybnostech o správnosti měření jste požádali o přezkoušení vodoměru, potom je provozovatel (vodárna) povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru. Přezkoušení musí být provedeno u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.Jestliže provozovatel nezajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel podle §17 odst. 3, dopustí se správního deliktu ve smyslu § 33, odst. 5, písm. h) stejného zákona za který může být uložena pokuta.Jak dále postupovat zjistíte na jiném odborném portále, který se zabývá právní poradou.