Reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o rady při reklamaci vyúčtování záloh.Vlastním bytovou jednotku, o správu financí se stará externí firma - správcovská kancelář.19.5.2009 jsem podal reklamaci k vyúčtování záloh za rok 2008. Do dnešního dne mi bylo puze sděleno, že se budou reklamací zabývat až koncem srpna, kdy se vrátí kompetentní lidé z dovolených.1. jaká je v případě vyúčtování zákonná lhůta pro vyřízení reklamace, platí zde jiná ustanovení, než v občanském zákoníku?2. jaká je maximální lhůta pro podání reklamace od obdržení vyúčtování?3. je tato lhůta (viz bod 2) stejná pro obě strany? Pokud je správcem zjištěna chyba v provedeném vyúčtování (např. po 6 měsících od původního vyúčtování), do jaké doby může svou "reklamaci" uplatnit a jaké doklady musí předložit?Děkuji

Odpověď na otázku

K Vašim třem dotazům Vám podáváme následující odpovědi s tím, že z uvedenýchúdajů nelze posoudit, zda jste reklamaci podal včas a v souladu spodmínkami stanovenými vlastníkem objektu (uvádíte pouze datum 19.5.2009):ad 1) sama vyhláška č.372/2001 Sb. na Vaší otázku odpověď nedává, lhůta seřídí občanským zákoníkem ad 2) toto je vyhláškou č.372/2001 Sb. řešeno, když§7, odst.2i přímo říká:“Ve vyúčtování vlastník objektu uvede lhůtu a způsob uplatnění reklamacíproti vyúčtování konečným spotřebitelům; tato lhůta nesmí být kratší než 21dnů.“ad 3) ze shora uvedených odpovědí je tedy zřejmé, že lhůty pro obě stranynemusí být stejné, neboť se odvíjejí od různých právních norem, resp.rozhodnutí. Za provedení vyúčtování zodpovídá vlastník objektu, proto tedynemůže sám sobě nic reklamovat – může, zjistí-li chybu, vyúčtování opravit ato na základě podkladů, které do vyúčtování standardně vstupují a kteréprokazují hodnověrné údaje o spotřebách, výměrách, nákladech atp.