Reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v březnu 2011 jsme doručili do domů, které vytápíme vyúčtování tepla a TV. Dne 19.7.2011 jsme od jednoho domu obdrželi reklamaci na cenu GJ za m3 ohřaté vody. Lze z jejich strany uplatnit reklamaci po skoro 4 měsících? Myslíme si, že je ze zákona lhůta do 2 měsíců, ale nemůžeme to nikde dohledat. Děkujeme za odpověď.

Odpověď na otázku

Reklamační lhůta není vyhláškou č.372/2001 Sb. přesně stanovena, pouze pro její sjednávání ukládá minimální délku v trvání 21 dnů (§7, odst.2 i).Vzhledem k tomu, že se jedná o občansko-právní vztah, řídí se toto Občanským zákoníkem, lze pro případ bezdůvodného obohacení aplikovat ustanovení §107, kde je promlčecí lhůta v trvání 2 roků od okamžiku (odst.1), kdy se o tom poškozený dozvěděl, nejdéle však v trvání 3 roků (odst.2).