reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně reklamace vyúčtování. Po obdržení vyúčtování za rok 2013 jsme zaslali vlastníkovi reklamaci. Vlastník však na naši reklamaci vůbec nereaguje. Jak máme postupovat dál? Děkuji

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. se náklady na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Jedná-li se o vyúčtování za rok 2013, je lhůta do konce dubna 2014. V tomto termínu musí být s vyúčtováním seznámen konečný spotřebitel. Součástí podkladů vyúčtování musí být mimo jiné i lhůta a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem. Tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů (§ 7 odst. 2 písmeno i) vyhlášky). V případě, že k vyúčtování jsou vzneseny oprávněné reklamace, provede vlastník potřebnou opravu vyúčtování do 30 dnů a s opravou neprodleně seznámí konečného spotřebitele.V dotazu nesjou uvedena fakta, podle kterých by bylo možné určit, jestli již vlastníkovi vypršela lhůta pro odpověď na reklamaci. Předpokládám tedy, že v případě tazatelky se jedná o nájemní byt u soukromého majitele, že reklamaci podala včas v určené lhůtě a že již uplynulo 30 dní od podání reklamace. V takovém případě doporučuji se ještě jednou písemně obrátit na majitele, nejlépe doporučeným dopisem s doručenkou (jako doklad pro případné soudní jednání), případně s ním osobně jednat za účelem zajištění nápravy. Pokud nápravy nebude dosaženo tímto způsobem, nezbývá, než se jí domáhat soudní cestou.

Menu