Reklamace vyuctovani

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyuctovani
ostatni

Text otázky

V roce 2013 (dle vyúčtování ) narostla spotřební složka našeho bytu o 30% ve srovnání s průměry v minulosti(6 let ) a je vyšší o 25% oproti průměru v bytech domu (60 bytů)V roce 2013 byly v našem bytovém domě namontovány digitální měříče tepla Siemens.V minulosti spotřeba našeho bytu patřila k nejnižším v domě nebo oscilovala kolem průměru domu.Režim našeho bytu se nezměnil(je ekonomický) + mírná zima, nepřítomnost v bytě cca 1 měsíc v zimním období a vypnuté radiátory. Celkové náklady domu klesly. Proto tento nárust nepovažujeme za relevantní a možný. Jakým způsobem je možné ověřit funkčnosti měřičů, reklamovat , případně čím mohlo být způsobeno.Děkuji.Novotná

Odpověď na otázku

Bez znalosti podrobností tohoto konkrétního případu nelze poskytnout žádné stanovisko. Obecně však lze říci, že digitální indikátory značky Siemens rozhodně patří mezi spolehlivé přístroje a tudíž předpokládat, že všechny (nebo většina) ve Vašem bytě pracují nesprávně, není relevantní. Nicméně, jste-li na pochybách o správnosti nákladu, který Vám byl za vytápění vyúčtován, obraťte se na vlastníka vašeho domu (nebo jeho oprávněného zástupce) a požádejte o kontrolu správnosti provedeného rozúčtování a také si nechte vysvětlit, jak byl Váš podíl na nákladech za vytápění vypočítán. Můžete také požádat o kontrolu správnosti použitých koeficientů, které vstupují do výpočtového algoritmu. V neposlední řadě můžete požádat o kontrolu správnosti montáže indikátorů na otopná tělesa.

Menu