Reklamace vyúčtování – cejch vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování – cejch vodoměrů
ostatni

Text otázky

Prosím o radu jak postupovat v případě, že vyúčtování není vyhotoveno v termínech daných vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb. - standardně jsme jej dostávali nejdříve v červnu následujícího roku, bez informace o reklamační lhůtě a následně podané reklamace nebyly dlouhodobě řešeny. Jako společenství jsme vznikli k 1.1.2006 a správce si písemně vyžádal svolání shromáždění SVJ ohledně způsobu rozúčtování. Následně správce odmítá akceptovat usnesení shromáždění z důvodu, že jsme rozhodovali o rozúčtování za dobu, kdy jsme jako společenství neexistovali. Konkrétně jsme na dubnovém shromáždění (v letošním roce) na návrh správce řešili způsob vyúčtování let 2004 a 2005. Jedná se o situaci, kdy je podána reklamace vyúčtování za rok 2004 z důvodu neplatných cejchů vodoměrů na TUV, která nebyla dodnes dořešena, ale přesto správce provedl vyúčtování roku 2005 opět podle těchto bytových měřidel. Paradoxem je, že u správce byla provedena inspekční kontrola čMI a i přesto byly neplatné vodoměry použity pro vyúčtování.

Odpověď na otázku

Pokud ověření vodoměrů pro TUV bylo platné do 3.12.2004 (na plombě z cejchovny byl vyznačen rok ověření 00 ), bylo rozúčtování spotřeby teplé vody za rok 2004 v pořádku. Pro další období již nemohou být vodoměry použity pro rozúčtování a rozúčtování podle nich je neplatné, i kdyby to bylo odsouhlaseno všemi členy společenství. Jde o zákonné ustanovení o kterém nelze hlasovat.Jak máte, či můžete postupovat při jednání se správcem, to už není problém vlastního měření a rozúčtování, ale spíše problém právní, na který Vám nemohu kvalifikovaně odpovědět. Doporučuji konzultaci s právníkem..Podle mého laického názoru je správce osobou (třeba i právní), která byla vlastníky objektu pověřena, aby na základě smlouvy a za úplatu prováděla některé činnosti za majitele objektu. Základním předpokladem je, že pověřené činnosti provádí v souladu s platnými předpisy a podle pokynů vlastníků. Pokud tyto předpoklady neplní, mělo by s ním společenství vlastníků ukončit smlouvu a případně jej žalovat pro způsobené škody při správě cizí věci. Škodou může být i to, že podle neplatného rozúčtování (podle neověřenýchvodoměrů) odmítají někteří vlastníci či uživatelé bytů platit za spotřebu vody, případně za další služby spojené s užíváním bytu a tím vznikla vlastníkům domu škoda, protože SV muselo zaplatit faktury dodavatelům.Důležité je jak vypadá smlouva či právní vztah mezi SV a správcem.