Reklamace vyúčtování pro neplatné vodoměry.

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování pro neplatné vodoměry.
ostatni

Text otázky

V zákonné lhůtě jsme reklamovali fakturaci TUV a SV, zjistili jsme, že podle platné legislativy vodoměry nevyhovují a žádali jsme opravu faktury a snížení záloh. Místo odpovědi však správce SVBJ (toho času Bytový podnik města) zaslal příkaz strhnout ze SIPO původní částku. Po upozornění vedení SVBJ na neplatnost vodoměrů došlo k výměně, ale ne k opravě fakturace. Jak se bránit? Mohu na správce podat žalobu, když byli písemně upozorněni firmou pověřenou odečty na jejich prošlou platnost? Dle mého vědomě jednali v rozporu s platnou legislativou a poškodili všechny obyvatele domu a to bohužel i starší obyvatele, kteří včas nereagovali a reklamaci neuplatnili. Je toto jednání ze strany správce nějak stíhatelné? Děkuji.

Odpověď na otázku

Odpověď naleznete např. v odpovědi na dotaz „Použití vodoměrů bez platného ověření.“ ze dne 18. 06. 2010.Zvolený způsob rozúčtování vody nemá žádný vliv na stanovení výše záloh. Obvykle se tedy měsíční zálohyza jednotlivé druhy služeb stanovují jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, nebo z cenyodvozené z předpokládaných cen běžného roku.