Reklamace vyúčtování služeb

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování služeb
ostatni

Text otázky

Reklamací vyúčtování služeb za rok 2015 bylo zjištěno, že byl dodavatelem tepla chybně vyúčtován celkový roční náklad za rok 2014. Rok 2015 je ve všech ohledech správně, ale dojde k dofakturaci nákladu za rok 2014. Chci se zeptat jak by mělo společenství postupovat správně. Opravit vyúčtování služeb za rok 2014 nebo 2015 nebo nový náklad zahrnou do vyúčtování služeb za rok 2016???Děkuji za odpověď Pavla Vainerová

Odpověď na otázku

Doporučujeme opravit roční vyúčtování nákladů 2014 a náklad s tímto spojený přeúčtovat dodavateli tepla.Pokud jde o finanční diference, vzniklé novým rozúčtováním roku 2014, je možno je s uživateli bytových jednotek vyúčtovat samostatně, jako opravu vyúčtování roku 2014, nebo je zahrnout jako minulé závazky do vyúčtování příštího období, tedy roku 2016. Pro žádnou z uvedených dvou možností není právní podklad, a je to v zásadě jedno, pro kterou možnost se rozhodnete.

Menu