Reklamace vyúčtování služeb.

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování služeb.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, z důvodu kontroly vyúčtování služeb spojených s úžíváním bytu jsme s hrůzou zjistili, že ve vyúčtování z května 2006 za rok 2005 se rozdíl v odečtu na měřiči vody liší o 102 m3, jinými slovy spatně odečteny dvě čísla v náš neprospěch. Máme ještě teď po dvou letech šanci na reklamaci nebo se věc považuje našim zaplacením za odsouhlasenou a uzavřenou? Okradli nás v podstatě o 5000 Kč, nechápu, jak jsme to mohli přehlédnout! Děkuji za odpověď. E. M.

Odpověď na otázku

Právo na reklamaci již nemáte, neboť nebyla uplatněna v zákonné lhůtě. Dle § 7, odst. 2, písm. j) stanovuje vyhláška č. 372/2001 Sb. reklamační lhůtu v délce min 21 dnů.Naopak máte právo se dožadovat dle §107, odst. 1 občanského zákoníku na vydání plnění z bezdůvodného obohacení, které se promlčí za dva roky ode dne, kdy jste se dozvěděli, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na Váš úkor obohatil.Současně § 107, odst. 2 stanovuje, že právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky.