Reklamace vyúčtování SV

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,vím, že téma se zde řešilo opakovaně, přesto si dovolím dotaz: rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a součtem poměrových u nás činí +23 %. Je toto dostatečná hodnota pro reklamaci a změnu způsobu vyúčtování, případně o jakou legislativu se opírá?Děkuji mnohokrát.

Odpověď na otázku

Nejprve je nutné vyloučit jiné okolnosti, které mají vliv na rozdíl mezi indikací bytových vodoměrů a fakturačního domovního vodoměru, kterými jsou rozdílné okamžiky odečtů domovního a jednotlivých bytových vodoměrů nebo případné nesprávné montáže (některých) bytových vodoměrů nebo případné úniky a nelegální odběry v domovním rozvodu nebo skutečnosti, že bytový vodoměr nemusí indikovat minimální odběry způsobené například protékáním rezervoárů klozetů.Mezní hranice rozdílu (po vyloučení předchozích okolností) vychází z národního metrologického systému čR, jehož součástí jsou oznámení ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a č. 01/2003 z nichž vyplývá, že: „při posuzování vlastností měřičů protečeného množství studené a teplé užitkové vody v době platnosti jejich ověření se měřidlo (vodoměr na studenou a teplou užitkovou vodu) považuje za správné, pokud zjištěné chyby nepřesáhnou svojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platných pro prvotní ověření vodoměrů“.čMI uvádí (http://www.cmi.cz/index.php?wdc=5&lang=1#S008) jako mezní hranici více jak 25%, kdy doporučuje vyžádat si ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii.

Menu