Reklamace vyuctovani tepla

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyuctovani tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,obracím se na vás o radu po zamítavém postoji k reklamaci vyúčtování otopu v našem domě. Bydlíme v nové nástavbě (4 roky) na panelovém domě v Praze 9 a bohužel nemáme v bytě nainstalován žádný měrný systém spotřeby tepla (nejsou ani ve starých bytech panelového domu).Spotřeba tepla se tedy vypočítává podle plochy bytu a to tak, že 4 byty v nástavbě mají vlastní měřící zařízení na úpatí domu a zbytek domu má jeden měřák od kterého odečtou spotřebu z nástaveb.Naším předmětem nesouhlasu s vyúčtováním je účtování otopu. Cena otopu za rok 2006 pro náš byt v nástavbě byla 103 Kč za jednotku, za rok 2007 byla tato cena 124 Kč za jednotku a letos za rok 2008 je tato cena již 210 Kč za jednotku. Jedná se tedy o nárůst o 20% v roce 2007 oproti roku 2006 a o 69% v roce 2008 oproti roku 2007. Chápeme, že tento nárůst je částečně dán zvýšenou cenou za otop od poskytovatele (v roce 2006 stál 352 Kč/GJ, v roce 2007 pak 383 Kč/GJ a letos 448 Kč/GJ), avšak výše uvedený nárůst absolutně neodpovídá nárůstu cen energií obvyklých v místě našeho bydliště.Dle našeho názoru je chybně uvedeno celkové množství odebrané energie, ze kterého se vypočítává cena za jednotku odebraného množství. Toto odebrané množství bylo pro nástavbu 579 v roce 2006 66,36GJ, v roce 2007 66,51GJ a v roce 2008 najednou 95,90GJ. Toto číslo nekoresponduje s údaji čHMÚ, kde se průměrné denní teploty v topných obdobích jednotlivých let příliš neliší. Tato teplota byla nejnižší v roce 2006 (4.7°C) a nejvyšší v roce 2007 (6,1°C). V loňském roce byla tato teplota (6,0°C). Z uvedených hodnot vyplývá, že není žádný logický důvod ke zvýšení spotřeby tepla. Vzhledem k tomu, že jsou ve vyúčtování uvedeny spotřeby tepla tří nástaveb (ze tří vchodů) a u všech nástaveb je nárůst spotřeby tepla obdobný, je těžké brát v úvahu teorii, že všichni majitelé nástaveb 577, 578 a 579 zvýšili odběr tepla o cca 45%. S těmito údaji je v nepoměru celkové spotřebované teplo vchodů 577, 578, 579 (bez nástaveb), které má klesající tendenci (1711GJ v roce 2006, 1403GJ v roce 2007 a 1264GJ v roce 2008), tj. pokles spotřeby tepla meziročně o 10%. Další zarážející skutečností je, že u nezateplených bytů bez, nebo pouze z částí plastových oken v 1.-8.NP objektu je průměrná spotřeba tepla na m2 podlahové plochy nižší než u nově postavených bytů v nástavbách se zateplením a plastovými okny.Dům spravuje firma Tommi s r.o. a odpočty dělá firma Ista. Z vyúčtování od firmy ista navíc nejsou patrné stavy měřících zařízení tepla (kalorimetrů ?) na počátku a na konci zúčtovacího období a tudíž nejsou údaje uvedené ve vyúčtování kontrolovatelné majitelem bytové jednotky. Je tam pouze uveden stav 95 GJ, ale nemáme žádnou kontrolu, jak k této sumě došli.Bohužel, firma Tommi jako správce budovy jen neustále odpovídá, že vyúčtování je v pořádku, a nikdo nám není schopen nastalý stav vysvětlit. Máme vůbec nějakou šanci na vysvětlení nebo se musíme prostě spokojit s tím, že tento údaj byl odečten a nedá se s tím nic dělat?Omlouvám se za dlouhý dotaz a děkuji za odpověď.s pozdravem,P. Procházková

Odpověď na otázku

Váš dotaz se primárně netýká rozúčtování nákladů v objektu, ale celkovýchnákladů. Obraťte se proto znovu na správce s písemnou reklamací. Majitel,resp. správce objektu je povinen Vám předložit všechny doklady, které použilpro výpočet nákladů na spotřebu tepla a vody v objektu.