Reklamace vyúčtování teplé vody

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování teplé vody
ostatni

Text otázky

Dotaz na podanou reklamaci týkající se vyúčtování nákladů za spotřebu teplé vody.Dne 24.4.2017 jsem podal na základě výzvy správcovské firmy reklamaci na vyúčtování TV za rok 2016. Plné znění této reklamace uvádím zde: Paní předsedkyně, dnešního dne jsem provedl reklamaci vyúčtování služeb - tepla a teplé vody u firmy INMES-sro dle přiloženého pokynu agentury DARC. Při projednávání reklamace, která se týkala započitatelné výměry plochy bytu pro stanovení úhrady teplé vody mi bylo sděleno, že tento údaj jim prostřednictvím firmy DARC poskytlo Bytové družstvo. Jedná se o špatně stanovenou výměru započitatelné plochy, a to jak dle vyhl. 372/2001, tak i vyhl. 269/2015. Konkrétně se jedná o  výměru podlahové plochy Vámi stanovené, která neodpovídá pokynům obou vyhlášek. Tímto špatným údajem, a to již od roku 2001 dle sdělení fy INMES, mně byla špatně vypočítávána úhrada za odebranou teplou vodu. Jedná se  o výpočet na základě Vaší špatně stanovené výměry, a to 52,78 m2. Dle uvedených vyhlášek do této plochy se nezapočítává plocha lodžií a nebytových prostor mimo byt, což v mém případě dělá zvýšení o 8,6 m2, resp. 19,46%. Žádám z tohoto důvodu o upřesnění údajů dle uvedených vyhlášek a sdělení řešení jak tato reklamace bude z Vaší strany vyřízena. Zároveň kopii této reklamace zasílám realitní agentuře DARC.Po několika sdělěních Bytového družstva, kde mi bylo vytýkáno, že jsem reklamaci mohl provést již dříve a dále, že se jedná zřejmě o nepatrnou částku, mi bylo poslední zprávou sděleno následující jako vyřízení mé reklamace, což opět v plném znění uvádím:Dobrý večer pane Vejnare, představenstvo rozhodlo po všech diskusích a setkáních se zástupci z firem DARC a INMES, že zpětné přeúčtování se provádět nebude.Veškeré odchylky budou napraveny v letošním roce a dány do souladu s vyhláškou.Není možné zjistit z jakého důvodu a na základě čí viny bylo doposud účtování tímhle způsobem. Děkuji za představenstvo za pochopeníS pozdravem Radka ŠlapákováUvedenou odpověď nepovažuji za dostatečné vyřízení mé reklamace. Prosím proto o vyjádření Vašeho stanoviska jak dále postupovat v této věci, zejména z uvedeného sdělení o zavinění, když z tohoto zároveň vyplývá, že tímto způsobem bylo postupováno u velké většiny spravovaných bytů.Děkuji za odpověď Luděk Vejnar

Odpověď na otázku

Vážený pane,pokud nejste spokojený s postupem řešení Vaší reklamace ze strany představenstva družstva, doporučujeme využít všech možností, které Vám dává platné znění stanov družstva, tj. nejdříve se obrátit na kontrolní komisi, která je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a dodržování obecně závazných právních předpisů. Kontrolní komise je povinna projednávat stížnosti členů družstva, je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze členské schůzi družstva. Dalším krokem by mohlo být projednání Vaší stížnosti na členské schůzi družstva, která je nejvyšším orgánem družstva.

Menu