Reklamace vyúčtování vody.

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování vody.
ostatni

Text otázky

Reklamace vyúčtování,Vážení,Dovoluji si Vá tímto požádat o laskavé posouzení vyúčtování záloh na služby za rok 2010 , co se týče spotřeby teplé vody, a následné prominutí.Každý rok jsme měli přeplatky (7.000, 5000Kc), letos přišel nedoplatek 28 473,- Kč.Ač jsou ceny neustále zvyšovány, k takovému skoku nemohlo logicky dojít.Zvláště po namontování měřičů na vodu začínají lidé více šetřit. To je i náš případ, ač jsme ani předtím neplýtvali. Pokusím se objasnit.Děti i já jsme alergici, takže se v teplé vodě nesmíme koupat (mohu doložit lékařskou zprávu).Všechny víkendy jsme mimo Prahu, děti byly celé léto na prázdninách u babičky. Manžel je teď nekolik měsíců služebně mimo čR, předtím se sprchoval v práci.V bytě se scházíme až večer, celý den práce a škola. Pračku máme zapojenou v kuchyni, většinou si ho vozíme prát do Budějovic, kde je dvůr na sušení.Děkuji za Váš čas.S úctou,Eva MagalhaesováPísecká 15, 130 00 Praha 3721 815 793evamagalhaesj@centrum.cz

Odpověď na otázku

Způsob rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu určuje vyhláška 372/2001 Sb.. Doporučujeme podat písemnou reklamaci majiteli domu, který je z titulu výše uvedené vyhlášky za tuto činnost odpovědný. V reklamaci požadujte doložení, že rozúčtování nákladů bylo provedeno v souladu s vyhláškou 372/2001 Sb.. V případě, že provedené rozúčtování nebude v souladu s uvedenou vyhláškou může pouze majitel domu zajistit nápravu. Text vyhlášky 372/2001 Sb. naleznete na adrese www: artav/odkazy/legislativa.