Reklamace vyúčtování za teplo.

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování za teplo.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakým způsobem by měla být formulována (resp. argumentačně podepřena) reklamace vyúčtování za teplo, když jsme přesvědčeni, že jsou nesprávně uplatňovány koeficienty polohy jednotek. Ve vyúčtování za náš byt jsme sice v limitu 40% uváděných §4 odst. 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb., ale zaráží nás, že např. byt se srovnatelnou plochou, ale umístěný jinde v budově má o 50Kč na m2 (90Kč/m2 vs 140Kč/m2) nižší náklady na teplo. Přičemž teplota v interiéru byla trvale vyšší v bytě s nižšími náklady, což vyvolává naše podezření, že celý objekt má nesprávně stanoveny tyto koeficienty. Již v minulosti jsme při reklamaci zjistili, že třeba koeficienty nebyly použity vůbec, přestože se jedná o objekt s instalovanými měřáky - s odůvodněním, že výpočet je pak příliš složitý. Ve staršich odpovědích z Vaší poradny jsme narazili na informace, že za stanovení koeficientů je zodpovědný vlastník objektu, v jiné odpovědi pak, že je za ně zodpovědný dodavatel energie, který tyto údaje jako součást svého know-how nesděluje. Prosím Vás o sdělení, která z těchto informací je správná. Předem Vám velmi děkuji za odpověď. S pozdravem Lucie

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky č.372/2001 Sb. za stanovení polohových koeficientů zodpovídá vlastník objektu. Je rovněž zodpovědný za celé provedení rozúčtování nákladů na teplo, takže jediným správným postupem je, obrátit se se svou reklamací přímo na něho. V rámci kontroly správnosti a podání vysvětlení je vlastník povinen Vám doložit i správnost stanovení a použití zmíněných polohových koeficientů.