Reklamace vyúčtování – zpětně

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtování – zpětně
meridla

Text otázky

Dobrý den, naše údržba v roce 2016 osadila v jednom bytě chybně dálkové vodoměry (teplou na studenou a opačně). Tím došlo u 1 uživatele ke špatnému stanovení spotřeb SV a TUV. Uživatel po téměř 3 letech reklamuje vyúčtování roku 2016 a 2017. Vodoměry jsme nyní osadili správně, čísla vysílačů nahlásili odečítací firmě. Uznáváme naše pochybení při instalaci měřidel, ale domníváme se, že uživatel měl reklamovat během lhůty 30 dnů, které jsou stanovené ve vyhlášce. Tím, že bychom přepočítali vyúčtování let 2016 a 2017, by došlo ke změnám i u ostatních bydlících. Prosím o Váš názor. Děkuji

Odpověď na otázku

U dálkově odečítaných měřidel není odečtený stav předkládán uživateli bytu ke kontrole. Uživatel bytu ptoto nezjistil závadu dřív a neměl tedy důvod k reklamaci.  Chybu lze opravit bez nového rozúčtování celého domu. Z rozdílu jednotkových cen TV a SV lze vyčíslit částku o kterou byl uživatel bytu poškozen a tu s ním vyrovnat. Diferenci může vlastník domu připočítat k nákladům celého domu na dodávky vody v následujícím účetním období.

(japo)