reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Prosím o odpvěď na tuto otázku: reklamovali jsme u správce našeho domu výčtování nákladů na vytápění, na radiátorech máme elektronické měřiče od firmy Techem, která provádí i vyúčtování tepla. Reklamaci jsme adresovali správci našeho domu s byty v OV. Správce uvedl, že měřiče jsou naprogramovány tak, že měří s ohledem na polohu bytu. Na základě vyúčtování nákladů na vytápění u krajových bytů, kde všechny byty platí částky vyšší než jsou průměrné náklady /až o 40%/ na byt v našem domě, nás napadla i možnost, že jsou měřáky špatně naprogramovány / jedná se o 1. celou topnou sezónu s měřáky/. Jakým způsobem můžeme zjistit správnost naprogramování a kdo naprogramování provádí. Proč správce svou odpovědí považuje reklamaci za vyřízenou? Neměl naši reklamaci postoupit firmě Techem? Jak dlouhá je lhůta, do kdy se musí zaplatit nedoplatky, pokud je vyúčtování reklamováno? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Pro splnění požadavků vyhl.372/2001Sb. by při programování indikátorů TECHEM měly být respektovány i koeficienty zohlednění polohy jednotlivých místností v domě. Určení správných hodnot těchto koeficientů je velmi náročné a nesprávné určení může být příčinou vašich problémů.Reklamaci by měl vyřizovat zpracovatel rozúčtování.Dle vyhl.372/2001, §7, odst.(5)nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nedéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto případě se jedná o lhůtu 7 měsíců, neboť reklamaci vlastník neuznal.