Reklamace vyúčtovaných služeb

  1. ARTAV
  2. Reklamace vyúčtovaných služeb
legislativa

Text otázky

Dobrý den, reklamuji vyúčtování za odběr studené vody v bytovém domě. Společnost , které nám rozúčtování dělá mi odmítá poslat konečné stavy měřidel ostatních bytových jednotek. Odvolává se na GDPR. Bohužel již se mi v minulosti stalo, že jsem platila vodu i za jiné bytové jednotky. Stav na mém měřidle odpovídá odběru. Neodpovídá však cena za m3, kterou nám účtuje VAK. Zjistila jsem, že na mém účtování oproti jiným bytovým jednotkám je cena vody o 15 Kč navýšena. Mám jako člen SVJ právo požadovat konečné stavy všech měřidel v bytovém domě ? Děkuji pěkně za odpověď. Simona Šafková

Odpověď na otázku

Konečné stavy bytových měřidel ostatních bytových jednotek v domě jsou jednou z části podkladů k rozúčtování služeb. Přestože máte máte právo na základě dle §8 odst. 1 zákona 67/2013 Sb. do těchto podkladů nahlížet, je nutné poukázat na fakt, že konkrétní odečty jednotlivých bytových měřidel jsou kvalifikovány jako osobní údaje a rozúčtovatel i SVJ má povinnost dle ustanovení GDPR daná data chránit. V tomto konkrétním případě, dle našeho názoru, máte právo požadovat anonymizované údaje ze kterých není možné identifikovat vlastníka jednotky, nebo na celkové součty spotřeby na bytových vodoměrech v domě jako celku. Cena za 1m3, o niž se zmiňujete, je součástí podkladů k rozúčtování stejně tak jako metodika jejího výpočtu a s ohledem na legislativu musí být pro všechny jednotky na odběrném místě stejná. K metodice stanovení ceny vody pro váš dům máte právo požadovat podklady, ze kterých bude zřejmé. Důvod rozdílnosti ceny rozúčtované mezi jednotky dle bytových vodoměrů a cenou fakturační od vodárenské společnosti může být dán více faktory, kterými jsou např.:

1) Odlišný datum odečtu bytových vodoměrů a patního vodoměru. 2) Odlišná přesnost fakturačního vodoměru VAK a poměrových bytových vodoměrů. 3) Voda v rozvodné soustavě, která již byla změřena hlavním vodoměrem, ale neprošla ještě odběrným místem v bytě. 4) nepřípustné ale stává se – staré prošlé vodoměry, které mohou vykazovat odchylku v měření. 5) černý odběr 6) porucha rozvodné soustavy a únik vody za patním vodoměrem

Z tohoto důvodu se vypočítává poměrná cena pro daný bytový dům, která odpovídá celkovému náměru na bytových vodoměrech a v tomto poměru rozúčtována. Bytové jednotky v domě tak mají vždy jednotnou cenu za 1m3. Pokud rozdíl ceny mezi fakturační vodárenskou a poměrnou je příliš vysoký, mělo by se pátrat po možných příčinách chybovosti poměrného měření na bytových vodoměrech, případně ověřit správnost měření fakturačního vodoměru, pokud jsou vyloučeny příčiny na straně odběratele.