Reklamace za vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. Reklamace za vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Potřebuji poradit jak ukončit každoroční rozdíl ve vyůčtování vody v našem domě o 11 bytov. jednotkách. Každý ma v bytě svůj vodoměr ale ty nesouhlasí s vodoměrem který má fa sitka ve sklepě jako hlavní. Minulý rok se tato fa snažila zjistit kde se voda strácí ale nepřišly na nic a letos chce tato fa jen po mé rodině navíc zaplatit cca 877kč což není malá částka s ohledem na to že jsem si nechal loni hned po vyůčtování vyměnit vodoměr za nový. Jak mě poradil člověk zastupující město Šternberk po výměně vodoměru nebudete doplácet nic se opět nenaplnilo a célý začarovaný vodní kruh se točí dál. Musím do 15.5.2008 podat reklamaci tak pokud vás napadne jak toto ukončit tak prosím poradte. Děkuji Vojáček Martin

Odpověď na otázku

Při účtování nákladů na spotřebu vody v jednotlivých bytech nejde o prodej vody dodavatelem odběrateli. Odběratelem v obchodním slova smyslu je majitel domu či jím pověřený správce. Ten pak jen rozúčtuje celkové náklady na služby spojené s užíváním bytů mezi nájemníky. Jsou-li v bytech instalovány bytové vodoměry, použije pro rozúčtování údajů těchto vodoměrů ve funkci poměrových měřidel. Spotřebu vody tedy rozúčtuje v poměru hodnot, odečtených na bytových vodoměrech.Součet údajů bytových vodoměrů nebude obvykle souhlasit s celkovou spotřebou vody v domě, změřenou na domovním vodoměru. Příčinou jsou jednak povolené odchylky bytových i domovních vodoměrů od správných průtoků, jednak to, že při otvírání vodovodního kohoutku reaguje bytový vodoměr s určitým zpožděním, než se jeho lopatkové kolečko rozběhne, jednak skutečnost, že bytové vodoměry nejsou schopny změřit velmi malé průtoky (úkapy) v jednotlivých bytech, zatímco domovní vodoměr součty těchto malých průtoků změří spolehlivě. Proto bývá skutečná spotřeba vody větší, než ukáže bytový vodoměr. Na každý kubický metr vody změřený bytovým vodoměrem je tedy do bytu dodáno určité množství vody navíc. Tuto vodu rovněž musí zaplatit nájemník a proto vychází na m3 vody změřený bytovým vodoměrem cena vyšší, než je cena účtovaná dodavatelem (vodárnou). Tento rozdíl by však nikdy neměl být větší než 20%.