Reklamace zpětně.

  1. ARTAV
  2. Reklamace zpětně.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím Vás,kolik let zpětně mohu reklamovat výši nákladů a podle jakého to je zákona ?Děkuji za odpověďJaroslava Skvělá

Odpověď na otázku

Lhůtu pro uplatnění reklamace rozúčtování stanovuje §7, odst. 2, písmeno i) vyhlášky č. 372/2001Sb., kdy tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů.Máte-li však na mysli promlčení u bezdůvodného obohacení, potom se lze domáhat dle §107, odst. 1 občanského zákoníku vydání takového plnění, které se promlčí za dva roky ode dne, kdy jste se dozvěděla, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na základě chybného výpočtu na Váš úkor obohatil.Současně § 107, odst. 2 stanovuje, že právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky.