Rekuperace tepla

  1. ARTAV
  2. Rekuperace tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, můj dotaz se týká měření a rozúčtování nákladů na vytápění. V současnosti máme ve fázi přípravy stavební dokumentace bytový dům, kde je navržena centrální rekuperace tepla ze vzduchu odcházejícího z odvětrání kuchyní a koupelen bytů. Takto získaným teplem bude ohříván čerstvý vzduch, přiváděný zpět do bytů. Tento vzduch bude kromě použití rekuperovaného tepla ještě dohříván na potřebnou teplotu v centrální jednotce ze stejného zdroje, jaký je použit na vytápění bytů v domě. Jedná se mi o stanovení správného způsobu měření tohoto tepla na vytápění, pokud je nutné, a rozúčtování nákladů za něj mezi nájemce v domě.

Odpověď na otázku

Měření a rozúčtování spotřeby tepla v takovémto složitějším (pravděpodobně i efektivnějším) systému současné předpisy nijak neřeší.

Doporučujeme následující postup: Teplo z kotelny, použité na dohřev přiváděného čerstvého vzduchu, měřit podružným měřičem tepla a odečíst od patního měřiče a rozúčtovat samostatně podle podlahových ploch. Zbytek tepla, rozváděného do těles ÚT rozúčtovat běžným způsobem s rozdělením 50:50 na základní a spotřební. Tím by se také dosáhlo většího podílu základní složky, která nám u nových, lépe zateplených objektů trochu schází.

-peho+japo-

Menu