Revize měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Revize měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Kdo je povinnen hradit pravidelnou prohlídku měřičů tepla po čtyřech letech?Majitel bytu nebo nájemník?

Odpověď na otázku

Bytové měřiče patří k technickému zařízení budovy. Jako součást budovy jsouve vlastnictví majitele nemovitosti a ten je ze zákona povinen zajišťovatjejich periodické ověřování.