Revize vodoměru.

  1. ARTAV
  2. Revize vodoměru.
ostatni

Text otázky

dobrý den, v bytě mám vodoměr na teplou vodu asi 3 roky, nyní chce družstvo po nás, abychom si zaplatili nové vodoměry, jejich instalaci a revizi. je nutné po třech letech měnit celý vodoměr? nestačí ho jen zkalibrovat? jak často se kalibrují a mění vodoměry? děkuji

Odpověď na otázku

Bytový vodoměr je dle zákona o metrologii (č.505/90Sb. v platném znění) tzv.stanoveným měřidlem. Tedy legislativně (vyhl. č.345/2002Sb.) je stanovena lhůta pro jeho povinné úřední ověřování (kalibraci).Lhůta platnosti ověření vodoměru činí v případě vodoměrů na teplou vodu – 4 roky a počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Tedy když je dvojčíslí např. „00“, počítá se lhůta od 1.1.2001 a platí do 31.12.2004.Zda je ověření platné poznáte především podle toho, že na vodoměru je umístěna úřední značka v podobě plomby nebo samolepicího štítku, kdy součástí této úřední značky je dvojčíslí – poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru.Ne, vodoměr nestačí pouze úředně ověřit, neboť po jeho použití bude zcela určitě provedena výměna části jeho mechanických dílů, které podléhajíopotřebení a výrobcem jsou povinně stanoveny k výměně.Ne, není nutné měnit celý vodoměr, může se na stávajícím provést tzv. repase. Cena úkonů repase se však v dnešní době rovná ceně nového bytového vodoměru a proto je rozhodnutí družstva správné.Při srovnatelných finančních nákladech pořizují vodoměr nový.