Revize vodoměru.

  1. ARTAV
  2. Revize vodoměru.
ostatni

Text otázky

Na koho se mám obrátit?bydlím v bytovém domě , přišlo mi -podle mě neadekvátní - vyúčtování za odběr vody.Chci nechat udělat revizi vodoměru..dům patří Bytservisu, vodoměr je podle nich můj, vyúčtování chodí od Bytservisu jihlava.Nikdo mi není schopen říci, kam se odvolat. děkuji za odpověď.Ligačová

Odpověď na otázku

Provádí-li vlastník objektu rozúčtování vody dle bytových vodoměrů, jepovinen postupovat v souladu se zákonem č.505/90Sb. o metrologii, neboťnesprávné měření může významně ovlivnit výsledné rozúčtování.Jste-li na pochybách o správnosti měřidla, jste dle §11, odst. 4 zákonaoprávněna vyžádat si uvlastníka objektu ověření měřidla (vodoměru) a vydání osvědčení o výsledkuověření. Podle výsledku ověření by mělo následně dojít i k případné opravěvyúčtování. Je-li na měřidle zjištěna závada, obvykle hradí náklady spojenés jehopřezkoušením a výměnou vlastník měřidla. Není-li závada zjištěna, hradí tytonáklady konečný spotřebitel.Kdo je vlastníkem vodoměru ve Vašem bytězjistíte z nájemní smlouvy askladby ceny nájmu.