RNT – montáž

  1. ARTAV
  2. RNT – montáž
ostatni

Text otázky

Dobrý den, náš dům má 3 vchody. Každý vchod vytvořil samostatné SVJ. O správu bytů se starají 2 různé organizace. Napojeni jsme na dálkové vytápění - 1 vstup do celého domu. Jsou povinni mít všichni vlastníci bytů nainstalovány stejné RTN? Musí instalaci RTN a následné rozúčtování tepla provádět stejná firma podle stejného klíče, nebo může každé SVJ postupovat samostatně?

Odpověď na otázku

Platná vyhláška č. 194/2007Sb. to v §7 odst.4. stanovuje jednoznačně: Měřící a indikační technika 5), uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení. 5) čSN EN 834 a čSN EN 835! Zúčtovací jednotkou je podle znění vyhlášky 372/2001 Sb. – objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení1) a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Pokud nejsou přístroje registrující spotřebu tepla instalovány doporučujeme instalaci indikátorů shodného typu pro všechny objekty v zúčtovací jednotce. Od 1.1.2015 by s ohledem na novelu energetického zákona a výše uvedené obecně platné právní předpisy mělo být uvedené řešení povinné.