Roční vyúčtování tepla a TUV

  1. ARTAV
  2. Roční vyúčtování tepla a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,je obvyklé, aby ve stejném domě byla účtována rozdílná cena za m3 TUV u nájemníků? Vypočtená cena: skutečný náklad/náměr TUV M3 je rozdílný i o 100 Kč. Mám za to, že celková jednotková cena TUV by měla být pro všechny nájemníky stejná. Nebo je to jinak? Ve vyúčtování nemáme rozdělenou složku tepla na základní a spotřební. Bere se cena za poměrovou jednotku krát počet jednotek. Je to tak správně? Děkuji

Odpověď na otázku

pokud jde o rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce postupuje se v souladu s §5, odst. 2,3 a 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb.. To znamená, že se celkové náklady na ohřev vody rozdělí v poměru 30% na základní složku dle podlahové plochy a 70% na spotřební složku, která sedále rozdělí dle náměru vodoměrů. V důsledku tohoto dělení není konečná cena za 1m3 u všech uživatelů stejná, jak mylně předpokládáte.Pokud jde o druhou část otázky pak náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní (40%) a složku spotřební (60%) dle §4 odst. 1. stejné vyhlášky. Dále se postupuje v souladu s odst. 2a 3, pokud jsou instalovány měřiče tepla nebo indikátory. Pokud nejsou, postupuje se v souladu s odst. 5. To znamená, že i spotřební složku rozdělí vlastník podle započitatelné podlahové plochy, což je asi Váš případ.