Rozdělení nákladů na studenou vodu

  1. ARTAV
  2. Rozdělení nákladů na studenou vodu
ostatni

Text otázky

Dobrý den,na patním vodoměru SV v domě bylo naměřen dvojnásobek spotřeby než součet bytových vodoměrů SV.Patní vodoměr prošel mimořádným metrol.ověřením-v pořádku.V jednom bytě byl na konci roku zjištěn nefunkční vodoměr.Dále je v domě problematický nájemník,který neumožnil odečet.Je pravděpodobné,že problém je předvším u něj-sousedé od něj slyší dlouho téct vodu.Správce chce rozúčtovat náklady mezi všechny byty podle počtu osob,neboť měření je prý nevěrohodné.Spotřeba v ostatních bytech je dle byt.vodoměrů přibližně stejná jako v minulých letech.Jak postupovat?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vzhledem k tomu, že v současné době není žádná závazná legislativní norma, která by řešila způsob rozúčtování spotřeby studené pitné vody v zúčtovací jednotce, měl by mít vlastník nebo správce objektu způsob rozúčtování ošetřen buď v nájemní smlouvě, dekretu na přidělení bytu, nebo ve stanovách. Ve vlastním zájmu vlastníka nebo správce by mělo být postupovat při rozúčtování spotřeby SV dle vodoměrů, pokud tyto jsou nainstalovány a mají platné úřední ověření. V tomto případě je platnost úředního ověření v délce 6 roků od roku v němž bylo úřední ověření provedeno. Rozdíl v součtu náměrů bytových vodoměrů proti náměru patního vodoměru do 20% je ještě technicky zdůvodnitelný. Rozdíl ve výši 100 % však nikoliv. V tomto případě by měl vlastník nebo správce objektu ve vlastním zájmu zjistit příčinu tohoto neúměrného rozdílu. To, že chce rozúčtování spotřeby provést dle počtu bydlících osob a směrných čísel svědčí o tom, že volí cestu menšího odporu aniž by přišel do sporu s možnými problematickými uživateli bytů. Vzhledem k absenci legislativní normy mu v tom nikdo nemůže bránit. Jestli by byl schůdný občanskoprávní spor je v tomto případě více než nejisté. Vše závisí tedy na tom, zda způsob rozúčtování má vlastník nebo správce objektu nějakým způsobem ošetřen, či nikoliv.