Rozdělení nákladů na teplo a teplou vodu

  1. ARTAV
  2. Rozdělení nákladů na teplo a teplou vodu
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlíme v obecním domě, který je určen k privatizaci, takže se do plánovaného zahájení privatizace nesmí volné byty obsazovat. V současnosti je z 18 bytů 8 bytů neobsazených. V domě máme plynovou kotelnu pro teplo a ohřev teplé vody. Do loňského roku byly náklady rozdělovány podle jiným poměrem než 60% na teplo a 40% na teplou vodu, vycházelo to asi 75/25. Letošní rok nám zpracovatel náklady rozdělil dle vyhlášky na 60% za teplo a 40% na TV. V loňském roce nás tak vycházel 1m3 pouze za ohřev ze spotřební složky na 125 Kč a v letošním roce na 271,14 Kč. Připadá mi, že částka za 37 m3 teplé vody v bytě o velikosti 45 m2 14.720 Kč je dost nepřiměřená. Je vyúčtování provedeno správně a je vůbec správné, abychom nesli na svých bedrech náklady za volné byty. Mám právo nahlédnout do nákladů na teplo za volné byty (dle zpracovatele nikoliv, takže ani nemohu zkontrolovat, zda jim jsou nějaké náklady účtovány, předpokládám, že na teplo a teplou vodu ze základní složky ano, ale jestli na teplo ze spotřební, to netuším). Odečty jsem v domě prováděla já, takže vím, že k odečtům ve volných bytech nedošlo. Děkuji předem za čas, Lucie

Odpověď na otázku

Celkové náklady účtované za vytápění neobsazených bytů nesmí být nižší než 60% průměrných nákladů v domě (v přepočtu na m2 započitatelné podlahové plochy). Tyto náklady hradí vlastník domu, tedy obec. Ta by Vám měla prokázat, že náklady minimálně v této výši za neobsazené byty uhradila.Pokud jde o teplou vodu, tam, podle uvedených údajů nelze posoudit, zda rozúčtování tohoto nákladu bylo provedeno správně či nikoliv. Doporučujeme tedy podání písemné reklamace tohoto vyúčtování s tím, že žádáte doložení:a) jak a podle jakých kritérií byla stanovena spotřeba tepelné energie (resp. náklad) na ohřev teplé vody,b) jak byl rozúčtován tento náklad jak do základní, tak do spotřební složky, a to s přihlédnutím k nutnosti účtování základní složky i pro neobsazené byty.

Menu