Rozdělení nákladů na ÚT a TUV

  1. ARTAV
  2. Rozdělení nákladů na ÚT a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. § 5 odst(1) se říká "Není-li možné v zúčtovací jednotce s vlastním zdrojem tepla nebo s vlastní předávací stanicí určit odděleně náklady na teplo na vytápění a náklady na teplo spotřebované na poskytování teplé vody, stanoví se tyto náklady podle vyhlášky, která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům." Podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. § 7 odst (3a) se říká"v případě, že je teplá voda připravována v předávací stanici umístěné v budově, měřením množství tepelné energie na vstupu do ohřívače teplé vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné období," Toto je náš případ, protože máme v baráku domovní předávací stanici. Existuje nějaká metodika, jak stanovit množství energie ze spotřeby mimo otopné období?

Odpověď na otázku

Je to zcela jednoduché: Na vstupu studené vody do ohřívače musí být vodoměr, který registruje celkovou spotřebu teplé vody v domě. V letním období, dokud se topí jen pro ohřev vody zjistíte celkovou spotřebu tepla (případně paliva, nákladů) na určitý objem spotřebované teplé vody. (Současným odečtem vodoměru před ohřívačem a měřiče vyrobeného tepla /plynoměru). Spotřebu tepla vydělíte počtem spotřebovaných m3 teplé vody a dostanete skutečnou spotřebu tepla pro ohřev 1m3 teplé vody. Celoroční spotřebu teplé vody (dle vodoměru před ohřívačem) násobíte zjištěnou spotřebou tepla na 1m3 teplé vody a dostanete celkovou roční spotřebu tepla pro ohřev vody. Zbývající vyrobené teplo bylo spotřebováno pro vytápění.–