Rozdělení nákladů na vytápění.

  1. ARTAV
  2. Rozdělení nákladů na vytápění.
ostatni

Text otázky

Prosím o radu k řešení rozdělení nákladů na vytápění dvou dispozičně stejných domů z jednoho tepelného zdroje, přičemž jeden z domů byl v létě letošního roku zateplen. Oba domy mají nainstalované elektronické indikátory rozdělení topných nákladů, ale nejsou instalovány měřidla spotřeby tepla na vstupu do domu. Jedná se tedy o rozdělení nákladů vytápění mezi tyto dva domy.Děkuji.Josef Pátík

Odpověď na otázku

Skutečnost, že jeden z objektů tak, jak je popisujete, byl zateplen, lze vrozúčtování nákladů na vytápění zohlednit pouze v tom případě, že dojde kdohodě. Ačkoliv to výslovně neuvádíte, lze předpokládat, že se v současnostijedná o dva vlastníky (dvě právnické či fyzické osoby) zásobované z jednohotepelného zdroje; pak se náklady primárně rozdělují v souladu s vyhl.č.477/2006 Sb., která v §1, odst.5 jednoznačně říká, že: „Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním technologicky propojenýmodběrným tepelným zařízením, jednou společnou tepelnou přípojkou a jednímspolečným místem dodávky se spolu navzájem nedohodnou o způsobu rozdělovánínákladů, které připadnou na jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady nadodávku tepelné energie se rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich částipoměrně podle jednotným způsobem určených podlahových ploch.“Pokud by tedy k dohodě nedošlo, není jiný způsob rozdělení nákladů možný. Vtakovém případě lze bezesporu doporučit osazení pat obou objektů měřičitepla a na základě jejich náměrů následně náklady mezi oba objekty rozdělit.Byla-li by dohoda schůdná, pak lze doporučit rozdělení nákladů podlepodlahových ploch upravené zohledněním tepelných ztrát obou objektů, jejichžstanovení je nutno svěřit specializovanému projektantovi.