Rozdělení nákladů tepla a TUV mezi dva vlastníky bytu během jednoho roku

  1. ARTAV
  2. Rozdělení nákladů tepla a TUV mezi dva vlastníky bytu během jednoho roku
legislativa

Text otázky

Dobrý den, narazila jsem na (podle mého) nesrovnalost mezi vyúčtováním ZS ÚT od správce a par. 5 odst. 6 a) vyhl. 269/2015 Sb. Správce účtuje ZS ÚT pro můj byt, který jsem měla od 1.10.2018 ve výši 39% celkových nákladů na byt. Podle mého vyhláška jasně mluví o tom, že se mezi konečné spotřebitele ZS ÚT rozúčtuje podle počtu dnů před a po termínu změny. V mém konkrétním případě se jedná o částku 500,- Kč v Autor programu se zaklíná tím, že tak to dělají všichni a že je to dobře. Podle mého to ale dobře není (i když připouštím, že to tak skutečně dělá vícero správců - nevím, jestli všichni). Prosím o vysvětlení, který způsob je správný a proč. Mnohokrát děkuji a zdravím Odpověď na otázku Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění (č.269/2015 Sb.) jasně upravuje postup při vyúčtování pouze části zúčtovacího období (ve Vašem případě od 1.10. do 31.12.). V § 5, odst. 5 vyhlášky je uvedeno, jak postupovat, nejsou-li k dispozici meziodečty měřidel (indikátorů) a odst. 6 pro případ, že jsou k dispozici meziodečty měřidel (indikátorů). Jakýkoliv jiný postup není v souladu s legislativou. Dobrý den, potřebovala bych pro reklamaci potvrdit, že mám pravdu - pokud ji mám. Vaše odpověď je sice pro mne pochopitelná, ale nevím, jestli bude co platná, pokud rozúčtovatel tvrdí, že vyúčtování provedl v souladu s vyhláškou. Můžete mi prosím napsat, jestli je vyúčtování vyhotoveno správně podle vyhlášky - ANO / NE - abych mohla argumentovat? Mnohokrát děkuji a omlouvám se za obtěžování.

Odpověď na otázku

Základni složka nákladů se rozděluje mezi dva uživatele téhož bytu podle počtu dnů vytápění.

Na období od 1. 10. do 31. 12. připadá 92 dnů. Jestliže je to 39% z celkového počtu dnů, znamená to, že v daném roce (2018) byl dům vytápěn celkem 236 dní. Po odečtení posledních tří měsíců zbývá 144 dní vytápění ve zbývající části roku.

Leden až duben dává celkem 120 dní, kdy se určitě topilo a zbývajících 24 dnů se nějak rozdělilo na měsíce květen, kdy se obvykle přestává topit a září, kdy se topná sezóna zahajuje. Jestliže se, na přklad, topilo do 9. 5., mohlo se začít topit 15. 9.

To jsou docela věrohodné a pravděpodobně správné údaje, které se stejnou pravděpodobností svědčí o tom, že vyúčtování bylo rozděleno správně. Pokud by období, kdy se nevytápělo bylo o několik dní delší, mohlo by na Vás připadnout v základní složce nákladů i více než 39 %.

-japo-

Menu