Rozdělení tepla při odstěhování

  1. ARTAV
  2. Rozdělení tepla při odstěhování
ostatni

Text otázky

31.3. jsem se odstěhoval z bytu. Při přebírání technik správce zapsal do protokolu čísla z el. měřidel na radiátorech (skoro nic, protože jsme topili jen málo a byli jsme už od února pryč). Nyní nám došla faktura na doplatek, kde měření nejdou uvedena,je použit v spotřební složce průměr měřidel domu. (Nebylo by správnější použít i pro zbytek základní složku?). časově jsou obě složky rozděleny podle průměrné klimatické náročnosti měsíců, čili 49%. (Neměla by se přednostně použít reálná klimatická náročnost pro Prahu určená dle denostupňů?) Za závažnější pochybení, ale považuji rozdělení základní složky podle klimatu měsíců, nikoli podle otopných dní. Tak to má být dle vyhlášky, ne? Podle typických dat topné sezóny i podle dat z roku 2010 podle teplot nás rozpočitatel obral téměř o 1000 Kč. Jaká data se mají použít pro topnou sezónu 2010?

Odpověď na otázku

Z textu Vašeho dotazu vyplývá, že rozumíte vyhlášce 372/2001, a že tedyvíte, jak se má správně rozúčtovat vytápění při změně vlastníka. Pokud majitel domu provedl rozúčtování v rozporu s vyhláškou, podejte na vyúčtování reklamaci. Rozúčtování spotřební složky se provádí podle odečtu elektronických indikátorů k termínu změny konečného spotřebitele. Nebyl-li proveden odečet, rozdělí se spotřební složka podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny konečného spotřebitele; nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3 k vyhlášce.