Rozdělení zákl.a spotř.složky nákladů tepla domu.

  1. ARTAV
  2. Rozdělení zákl.a spotř.složky nákladů tepla domu.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jak správně rozdělit základní a spotřební složku tepla v domě v případě nezatepleného domu, při systému měření tepla poměrovými indikátory fy.Techem. Někteří členové SVJ prosazují v roce 2013 přechod na variantu 40/60%, já se však domnívám, že by mělo být zachováno rozdělení 50/50%, jako tomu bylo za rok 2012. Stejně tak se domnívám, že o tomto rozdělení nelze hlasovat SVJ, jak to udělalo představenstvo SVJ v našem domě, protože tato věc nemůže být předmětem hlasování, ale způsob rozdělení nákladů zákl.a spotř.složky tepla by měl vycházet pouze z výše uvedených tepelně izolačních vlastností domu a způsobu měření tepla,děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Stanovení podílu základní složky v rozmezí povoleném vyhláškou č.372/2001 Sb. (40 – 50 %) je zcela v pravomoci vlastníka objektu. V případě SVJ jsou rozhodovací procedury určeny platnými stanovami.Tepelně izolační vlastnosti budovy nemají žádný vliv na stanovení podílu základní (a spotřební) složky nákladů; tyto parametry by se měly promítat do případného stanovení procentické korekce spodního limitu dle §4, odst.4 zmíněné vyhlášky.Metodický pokyn MMR k vyhlášce č.372/2001 Sb. (čj. 28203/2002) však pro případ poměrového měření tepla prováděného pomocí indikátorů doporučuje, aby podíl základní složky činil 50 %; jedná se však pouze o doporučení.Všechny relevatní legislativní normy naleznete na stránkách naší asociace.

Menu