Rozdělení základní a spotřební složky nákladů tepla.

  1. ARTAV
  2. Rozdělení základní a spotřební složky nákladů tepla.
ostatni

Text otázky

Jaké má být správné rozdělení základní a spotřební složky nákladů tepla v nezatepleném bytovém domě s poměrovými indikátory měření, když v Metodickém pokynu MMR k vyhl. 372/2001 Sb. je uvedeno, že v tomto případě má být poměr 50%/50%.Přesto představenstvo SVJ nechalo o tomto hlasovat a stanovilo poměr 40%/60%, což je ale dle mého názoru v rozporu s tímto Metodickým pokynem MMR, kde je uvedeno, že rozdělení základní a spotřební složky nemůže být předmětem hlasování, ale má vycházet ze způsobu indikace a tepelně izolačních vlastností objektu.Jak tedy dále postupovat, aby představenstvo SVJ respektovalo tento Metodický pokyn MMR k vyhl.372/2001 Sb. a stanovilo poměr 50%/50%, tak jak to z něj vyplývá?

Odpověď na otázku

Stanovení podílu základní složky v rozmezí povoleném vyhláškou č.372/2001 Sb. (40 – 50 %) je zcela v pravomoci vlastníka objektu. V případě SVJ jsou rozhodovací procedury určeny platnými stanovami.Tepelně izolační vlastnosti budovy nemají žádný vliv na stanovení podílu základní (a spotřební) složky nákladů; tyto parametry by se měly promítat do případného stanovení procentické korekce spodního limitu dle §4, odst.4 zmíněné vyhlášky.Metodický pokyn MMR k vyhlášce č.372/2001 Sb. (čj. 28203/2002) však pro případ poměrového měření tepla prováděného pomocí indikátorů doporučuje, aby podíl základní složky činil 50 %; jedná se však pouze o doporučení.Všechny relevatní legislativní normy naleznete na stránkách naší asociace.

Menu